Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ
 

Bu Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda belirtilen taraflar arasında, [Haluk YANBUL] ("Hizmet Sağlayıcı") ile ("Müşteri") arasında, [halukyanbul.com] ("Web Sitesi") üzerinden sağlanan hizmetlere ilişkin şartları ve koşulları düzenler.
 

1. Hizmetler:
 

1.1 Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesi üzerinden blog içerikleri, portföy gösterimleri ve tasarım satışları gibi çeşitli hizmetler sunacaktır.

1.2 Hizmetlerin kapsamı, taraflar arasında ayrıca belirlenecek ve yazılı olarak onaylanacaktır.
 

2. Fiyatlandırma ve Ödeme:
 

2.1 Hizmetler karşılığında belirlenen ücret ve ödeme koşulları taraflar arasında ayrıca belirlenecek ve yazılı olarak onaylanacaktır.

2.2 Ödemeler, [Belirtilen Ödeme Yöntemi] yöntemi ile yapılacaktır.

 

3. Mülkiyet Hakları:
 

3.1 Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesi üzerinde paylaşılan içeriklerin ve tasarımların mülkiyet haklarına sahiptir.

3.2 Müşteri, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan içerikleri ve tasarımları izinsiz kullanmamayı ve çoğaltmamayı kabul eder.
 

4. Gizlilik:
 

4.1 Taraflar, birbirlerine ait ticari, teknik ve diğer bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt eder.

4.2 Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme süresince ve sona ermesinden sonra da devam edecektir.
 

5. İptal ve İade Politikası:
 

5.1 Hizmetlerin iptali ve iade politikası, Web Sitesi üzerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
 

6. Sorumluluk Sınırlamaları:
 

6.1 Taraflar, karşılıklı olarak diğer tarafın doğrudan zararlarını karşılamakla sorumlu olacaklardır.

6.2 Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesi üzerinden sağlanan içerik ve tasarımların doğruluğu ve uygunluğu konusunda herhangi bir garanti vermez.
 

7. Sözleşmenin Süresi ve Sonlandırma:
 

7.1 Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sona erebilir.

7.2 Taraflardan biri, diğer tarafın bu Sözleşme hükümlerine uymaması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü:
 

Bu Sözleşme'nin uygulanması veya yorumlanmasıyla ilgili çıkacak herhangi bir uyuşmazlık, taraflar arasında dostane bir şekilde çözülmelidir. Anlaşmazlık çözülmezse, taraflar yerel yargı mercilerine başvurabilir.

Bu Sözleşme, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile belirlenen tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023

İletişime Geç